1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là hình thành cơ sở ban đầu về nhân cách con người phát triển toàn diện, có dấu ấn quan trọng trong quá trình “phát triển người” lâu dài của trẻ, đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ ở trường mầm non là một nội dung hết sức quan trọng tạo cho trẻ có được nề nếp, thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày, đó là sự lễ phép, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, cô giáo và người lớn, khả năng ứng xử trong giao tiếp hàng ngày của trẻ....

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục trẻ ở trường mầm non tôi đã thực hiện một số nội dung được xây dựng trên các kế hoạch của từng chủ đề, kế hoạch tháng và vận dụng linh hoạt sáng tạo các nội dung, tích cực phối hợp phụ huynh để cùng nhau thực hiện chương trình nhằm nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non theo hướng tích cực hóa các nội dung sau đây:

 

 2. NỘI DUNG:

            2.1: Môi trường giáo dục:

            Xây dựng các hoạt động phù hợp với chủ đề, khi thực hiện một chủ đề mới thì sẽ bổ sung đồ dùng, đồ chơi mới cho phù hợp với chủ đề, được bố trí vừa tầm mắt của trẻ, nên tận dụng những sản phẩm tự làm của cô giáo và trẻ để trang trí vào các góc chơi.

            Môi trường trong lớp: Các góc, bàn ghế...

Môi trường ngoài lớp: Sân chơi, khuôn viên...

Giúp trẻ tìm tòi khám phá những điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, trẻ được tự hoạt động cá nhân hoặc nhóm, tạo cơ hội để trẻ bộc lộ khả năng của mình, môi trường phù hợp, đa dạng phong phú sẽ gây hứng thú cho trẻ.

Yêu cầu đối với môi trường: An toàn, vệ sinh; tác dụng giáo dục; thẩm mỉ

 

Các cháu đang dùng phấn vẽ theo ý thích của trẻ trên sân trường trong giờ hoạt động ngoài trời

 

 

 

Các cháu đang chơi tại góc tạo hình của lớp trong giờ hoạt động góc

 

2.2: Phương pháp giáo dục:

            Dạy trẻ thông qua tổ chức các hoạt động, dạy trẻ chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường phối hợp nhóm.

            Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ, phát huy tinh thần hợp tác, tương trợ, tôn trọng lẫn nhau, kích thích động cơ tác động đến tình cảm, niềm vui hứng thú của trẻ

            Tạo cơ hội cho trẻ phát triển khả năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hòa nhập thích ứng với cuộc sống

            Phát triển những phẩm chất cá nhân, tính kiên trì, lòng nhẫn nại và ý thức tập thể.

 

            2.3: Công tác phối hợp với các bậc cha, mẹ trong việc thực hiện chương trình.

            Công tác phối hợp với các bậc cha mẹ có tác dụng tạo sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường nhất là thời gian trẻ mới ra lớp.

            Tạo được sự thống nhất về nội dung phương pháp cách tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ ở lớp cũng như ở gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thói quen nhân cách tốt cho trẻ.

            Phối hợp với các bậc cha mẹ sẽ tạo nên nguồn lực vật chất và tinh thần, dễ tuyên truyền hướng dẫn về việc thực hiện chương trình giúp cha mẹ hiểu được công việc của trường mầm non

           

 

 

3. KẾT LUẬN:

            Để việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ ngày càng đạt hiệu quả cao hơn đòi hỏi giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng xử lý tình huống tốt, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ hoạt động học mà chơi, chơi mà học, sự hòa nhã quan tâm bạn bè trong nhóm, chia sẽ đồ

dùng, đồ chơi,

            Giáo viên phải thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phụ huynh kịp thời nắm bắt chương trình học của trẻ để thuận lợi cho việc đóng góp đồ dùng, đồ chơi.

 

 

                                                       Ân Nghĩa, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

                                               Người viết

 

 

                                                Nguyễn Thị Lan